Category Archives: SỬ DỤNG CHÂN CÔN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CHÂN CÔN HỢP LÝ

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CHÂN CÔN HỢP LÝ Hầu hết các lái xe mới khi sử dụng xe số sàn đều có thói quen giữ hờ chân trái trên bàn đạp côn hoặc rà nhẹ chân côn để chủ động xử lý các tình huống. Tuy nhiên, đây không hẳn là cách dùng […]